Metsänhoitopalvelut

 

•Taimikonhoito
•Nuorenmetsänhoito
•Hakkuut
•Metsänuudistaminen; laikutus, mätästys, äestys
•Taimet ja siemenet
•Kunnostusojitukset
•Metsäteiden teko ja perusparannukset
•Lannoitukset